X

HÃY CHAT VỚI CHÚNG TÔI !

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Chính sách chất lượng ISO 9001-2015
Giới thiệu

Chính sách chất lượng ISO 9001-2015

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

"Uy tín - Hiệu quả - Cải tiến liên tục - Phát triển bền vững"

Lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH VALVA cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đảm bảo các yêu cầu đặt ra nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng:

UY TÍN

Công ty Công ty TNHH VALVA cam kết mang đến cho khách hàng sự tin cậy khẳng định bằng uy tín, chất lượng sản phẩm, và dịch vụ khách hàng.

HIỆU QUẢ

Sử dụng và phát huy tối ưu mọi nguồn lực hiện có, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh gay gắt cũng như sự phát triển của thị trường phân bón hiện nay. Đảm bảo hiệu quả cao nhất về chất lượng sản phẩm.

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Cải tiến thường xuyên để nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tăng cường các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với các bên liên quan. Mở rộng các quan hệ hợp tác với khách hàng trên cơ sở phát huy tiềm lực của các bên.

Chính sách này được thông tin để toàn bộ cán bộ công nhân viên thấu hiểu và cùng nhau làm việc hiệu quả nhằm đưa Công ty TNHH VALVA phát triển bền vững.

Hải Dương, ngày 02  tháng 10 năm 2014

GIÁM ĐỐC

MÔ TẢ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH

VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008

Có thể bạn quan tâm
  • Giới thiệu Công ty TNHH VALVA
  • Mục tiêu chất lượng - Cam kết của lãnh đạo
  • THƯỢNG HIỆU ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ VN4-182195
  • Giấy phép sản xuất phân bón