X

HÃY CHAT VỚI CHÚNG TÔI !

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Mục tiêu chất lượng - Cam kết của lãnh đạo
Giới thiệu

Mục tiêu chất lượng - Cam kết của lãnh đạo

I. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Căn cứ vào chính sách chất lượng đề ra, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây và hướng phát triển của Công ty trong những năm tới, mục tiêu chất lượng của Công ty được đặt ra như sau:

1. Duy trì, đạt chất lượng sản phẩm theo công bố tiêu chuẩn phù hợp quy định pháp luật.

2. Giá trị SX kinh doanh đạt vượt 20% so với năm trước. Cán bộ, nhân viên trong Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty (quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu…) trong tiến hành thực hiện công việc của mình. Đảm bảo 100% công việc giải quyết đúng yêu cầu đó được xác định và đúng thời hạn quy định.

3. Xây dựng kế hoạch điều động, đào tạo hoặc tuyển dụng nhân lực đáp ứng 100% yêu cầu nhân lực thực tế

4. Đạt được chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào Quý IV năm 2014.

II. CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Nhằm thực hiện chính sách, mục tiêu chất lượng, Lãnh đạo Công ty cam kết:

1. Áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng tại Công ty.

2. Cung cấp đầy đủ các nguồn lực và điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

3. Quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo không ngừng đáp ứng và thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

4. Tuân thủ luật pháp, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm/dịch vụ.

5. Đảm bảo mọi cán bộ công nhân viên toàn Công ty đều được đào tạo thích hợp, tăng cường nhận thức về đảm bảo chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kinh nghiệm, có đủ kỹ năng cần thiết thực hiện có hiệu quả mọi công việc và chỉ tiêu được giao.

6. Trang bị và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật. Tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ làm việc có năng suất cao. Áp dụng công nghệ thông tin để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Hải Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2014

GIÁM ĐỐC

Có thể bạn quan tâm
  • Giới thiệu Công ty TNHH VALVA
  • Chính sách chất lượng ISO 9001-2015
  • THƯỢNG HIỆU ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ VN4-182195
  • Giấy phép sản xuất phân bón